Spring naar inhoud

Statutaire regelgeving winstbestemming

Statutaire regeling winstbestemming

In de statuten van Patrimonium Groningen zijn geen bepalingen opgenomen aangaande de resultaatbestemming. De bestemming vindt plaats overeenkomstig de voorschriften die ter zake voor toegelaten instellingen gelden.

Volgend hoofdstuk: Controleverklaring van de onafhankelijke accountant