Spring naar inhoud

Toelichting op het kasstroomoverzicht 2020

Samenstelling geldmiddelen

Liquide middelen per 31 december 2019 5.588.019  
Zeer liquide effecten per 31 december 2019 0  
Geldmiddelen per 31 december 2019 volgens het kasstroomoverzicht   5.588.019
     
Balansmutatie geldmiddelen in 2020   -905.132
     
Liquide middelen per 31 december 2020 4.682.887  
Zeer liquide effecten per 31 december 2020 0  
Geldmiddelen per 31 december 2020 volgens het kasstroomoverzicht   4.682.887

Toelichting op kasstromen
De geldmiddelen staan vrij ter beschikking van Patrimonium Groningen.

Volgend hoofdstuk: 11 Overige informatie