Spring naar inhoud

Voorwoord

Voorwoord

Wat hebben we wel kunnen doen

Elk jaar kijken we vooruit en maken we plannen voor de komende jaren. Het meeste van die plannen weten we gelukkig te realiseren, maar soms kunnen er omstandigheden zijn waardoor je het niet realiseert. Bij het jaarverslag kijken we terug op het afgelopen jaar en dat doen we ook dit jaar weer. Goed is het om te zien dat we veel van onze plannen hebben weten waar te maken. En dat ondanks dat er veel op ons als samenleving en dus ook op ons als corporatie is afgekomen. De coronacrisis heeft een grote impact gehad op ons allemaal en ook op datgene wat wij aan dienstverlening in sommige lockdownperiodes konden bieden aan onze huurders.

Toch is het heel mooi om te zien dat we vooral hebben gekeken naar wat we wel kunnen doen. Praktisch denkend vanuit mogelijkheden en niet vanuit onmogelijkheden. Dat past ook bij onze organisatie. Denk daarbij aan onze verduurzamingsopgave. Het afgelopen jaar hebben we 300 woningen verduurzaamd. Zo zijn er isolerende maatregelen genomen in vier van onze complexen. Daarmee besparen onze huurders aanzienlijk op hun energielasten. Maar dragen we als rentmeester ook bij aan een duurzamere toekomst ook voor toekomstige generaties.

Ook ons nieuwbouwproject Knikdak in Beijum waarbij we 22 tweekamerappartementen en een kinderopvanglocatie realiseren vorderde gestaag en de oplevering heeft in januari 2021  plaatsgevonden.

Corona bracht ook ICT naar een hoger urgentieniveau. De ingezette lijn in onze organisatie om de digitalisering meer en meer in te bedden in de werkprocessen hebben we voortgezet. Voor onze huurders betekende dat o.a. het klantportaal is gelanceerd en men eenvoudiger haar gegevens kan raadplegen en afspraken inplannen. En we staan als organisatie dus niet stil, maar blijven ons ontwikkelen waarbij we onze organisatie nog meer klaar willen maken voor de uitdagingen in de toekomst.

Mooi ook om te zien dat we het contact met onze belang- en toezichthouders ondanks de beperkingen goed hebben kunnen invullen. Teams- en zoomoverleggen met gemeente, onze huurdersorganisatie HPPG, collega-corporaties, etc. We weten eigenlijk al niet meer anders.

Toch zou het mooi zijn als we een volgend jaar hier weer kunnen aangeven dat we de coronacrisis achter ons hebben gelaten. Daarbij zijn er vast en zeker ook goede elementen die we zullen blijven doen vanuit de gedachte onderzoek alles en behoud het goede (1 Tessalonicenzen 5: 21).

Zo samenbouwend aan een toekomstbestendige woningvoorraad waar we betaalbare woningen kunnen aanbieden met een dienstverlening die staat. Daar gaan we voor!

Bas Krajenbrink,
Bestuurder

Volgend hoofdstuk: 2 Onze huurders